ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

คลิก--> รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม