ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สทบ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลื่อกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สทบ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลื่อกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สทบ.
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลื่อกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

 

คลิก!!

รายละเอียดประกาศ