ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สทบ. เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย   สทบ.  เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย   สทบ.

 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2565

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

 

 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

รายละเอียดประกาศ-->  ดาวน์โหลด

ใบสมัคร -->  ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสมัคร -->    ดาวน์โหลด