ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประเมินพนักงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประเมินพนักงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประเมินพนักงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้านำเสนอผลงานวิชาการ วัน เวลา และสถานที่นำเสนอผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!