นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านฯ

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี  เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับ
สำนักข่าวเนชั่นทีวี  เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านฯ การส่งแสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านสู่ความยั่งยืน และโครงการโคล้านครอบครัว ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเนชั่นทีวี  เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านฯ