นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด  เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด ในการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi ความเร็วสูง ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ABILITY 1 ชั้น 9 NT HEADQUARTERS
 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด  เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi
นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)  ร่วมกับ บริษัท เอ็นที ไอบัซซ์ จำกัด  เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ Digital Service ผ่านเครือข่าย Free Wi-Fi