นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนครราชสีมา

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รวมทั้งผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 4,5,6,7, และ 8  ในระหว่างวันที่ 5- 6 มกราคม 2566 ณ ห้องโฮมฮัก 3 โรงแรมไอซาน่า โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา