นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร่วมหารือการดำเนินงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และภาคีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม The Moon ชั้น 1 โฟร์ทูซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ ตำบลวังไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยที่ประชุมได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฯ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนทิศทางการพัฒนางานกองทุนฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และในเวลา 10.00 น. นายอนุชา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565 โดยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสทบ. เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องที่สำคัญคือ กรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 การดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ การดำเนินงานโครงการข้าวรักษ์โลก ระยะ 2 จากนั้นในช่วงบ่าย นายอนุชา พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านมาบมะขาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการร้านค้าชุมชนบ้านมาบมะขาม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยทางคณะกรรมการได้ให้ข้อมูลว่ามียอดขายจากปี 2564 กว่า 1,523,206 บาท และทางร้านค้าได้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกด้วย

 

นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ
นายอนุชา รมต.ประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สทบ.สาขา 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ