นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

 

       นายรักษ์พงษ์  เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี และเมื่อ ผอ.สทบ. มาถึงสถานที่จัดงาน ได้พบปะประชาชนพร้อมทั้งเยี่ยมชมบูทการแสดงสินค้าของโครงการประชารัฐ ที่ทาง สทบ.ได้จัดสรรงบประมาณก้อนแรกให้เมื่อปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

 

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มลฑาทิพย์ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี