"นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ" ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคนใหม่

"นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ" ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคนใหม่

 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้พิจารณา แต่งตั้งนาย​รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แทนนายนที ขลิบทอง ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง