นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นครราชสีมา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นครราชสีมา

                 

       เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินชุมชนบ้านสระพระพัฒนา หมู่ 11 ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โดยมีนายสุชาติ ดือเร๊ะ และชาวกองทุนหมู่บ้านให้การต้อนรับ
       ทั้งนี้ภายในงานได้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการต่อยอดการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านสระพระพัฒนา มาร่วมออกบูธและจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน หลังจากนั้น นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนบ้านสระพระพัฒนา พร้อมทั้งพูดคุยและกล่าวชื่นชมคณะกรรมการที่ช่วยกันดูแลและพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้ให้เป็นองค์กรการเงินชุมชนที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมให้กับหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นครราชสีมา
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นครราชสีมา
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นครราชสีมา
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นครราชสีมา