พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

             เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานมหกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมด้วยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯทั่วประเทศร่วมงานกว่า 18,000 คน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการมอบรางวัลให้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามแนวทางประชารัฐซึ่งได้มีการคัดเลือกจากแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการของโครงการตัวอย่างที่คัดเลือกมาจากแต่ละจังหวัด และการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำหรับเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง     

             ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงก่อให้เกิดการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 70,000 กองทุน จัดทำและดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐดังกล่าวกว่า 200,000 โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์หลายมิติ เช่น ทำให้เกิดร้านค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า 250,000 ร้านค้าทั่วประเทศ  เกิดโครงการน้ำดื่มชุมชนไม่น้อยกว่า 10,000 โครงการ โครงการส่งเสริมการเกษตร       ไม่น้อยกว่า 56,000 โครงการ โครงการบริการเพื่ออุปโภค-บริโภค ไม่น้อยกว่า 45,000 โครงการ โครงการผลิตภัณฑ์ประชารัฐ    ไม่น้อยกว่า 37,000 โครงการ และโครงการตลาดประชารัฐไม่น้อยกว่า 2,900 โครงการ

             พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่ารัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการขับเคลื่อนของการต่างๆช่วยแก้ปัญหาความยากจนรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลมีความเชื่อมั่นและวางใจว่ากองทุนหมู่บ้านฯจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เป็นอย่างดี

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง