การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร

 

          วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวนิตยา มีภูมิ ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร (ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2562) ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

           โดยผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร ได้กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านที่ได้มาอบรมในครั้งนี้จักได้นำความรู้ในการอบรม ไปปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะงานในพื้นที่ เพื่อจะให้ได้รับการทำงานที่ปฏิบัติจริงตามหลักของการจัดการความรู้ได้ต่อไป

          สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงหลักและความสำคัญของการจัดการความรู้ ทราบถึงกลยุทธ์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จรวมถึงเทคนิคการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีพนักงานจากส่วนกลาง และสทบ.สาขาเข้าร่วมอบรม

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (รุ่นที่2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนางานและองค์กร