ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เพื่อทดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 2.5

 

     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวอร์ชั่น 4.0 เพื่อทดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่น 2.5  คลิก!!  รายละเอียด