งานแถลงข่าวโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ สทบ. สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ " กองทุนหมู่บ้าน " สร้างเงินหมุนเวียน – กระจายสู่ชนบท

งานแถลงข่าวโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ สทบ. สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์   " กองทุนหมู่บ้าน "  สร้างเงินหมุนเวียน – กระจายสู่ชนบท

 

        "กองทุนหมู่บ้าน" จับมือ “แทนคุณแผ่นดิน” นำร่องซื้อสินค้ากองทุนหมู่บ้านตลอดปีรวม 10 ล้านบาท

         นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ( ผอ.สทบ. ) ร่วมมือกับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อให้เป็นองค์กรนำร่องการซื้อสินค้าจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 10 ล้านบาท หวังเป็นตัวอย่างเพิ่มช่องทางการตลาด จากนั้นจัดซื้อต่อเนื่องตลอดทั้งปี 10 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน หรือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยกันเอง  ซื้อสินค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศมากขึ้น

         นายรักษ์พงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากสินค้ากองทุนหมู่บ้านมีหลากหลาย หากหลายหน่วยงานร่วมกัน    เข้ามาซื้อสินค้ากองทุนหมู่บ้าน จะเกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน ชาวบ้านจะได้มีกำลังทุนไปใช้ปรับเปลี่ยน พัฒนาการผลิตให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

         นอกจากนี้ สทบ.ยังต้องการให้ชาวบ้านใช้นิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์  เพื่อปันผลให้กับสมาชิกองทุนที่เป็นคนในชุมชน เช่น ให้บริการโรงสีชุมชน น้ำดื่ม การท่องเที่ยวชุมชน บริการเช่าอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือ เครื่องมือเกษตรแปรรูป จะทำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชน กองทุนหมู่บ้านยังได้รับสิทธิ์ยกเว้นเสียภาษี จึงเรียกร้องลุกขึ้นมาทำรายได้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

        นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดเผยว่า ได้นำแอปพลิเคชั่น      M- Help Me  มาใช้บริการประชาชนผู้ซื้อ และผู้ขายสินค้า เพราะได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น บริการแบบง่ายสะดวก  หากใครต้องการขายสินค้าชุมชน เข้าไปเขียนข้อมูลการขายและโพสต์ภาพสินค้า เพียงป้อนข้อมูลด้วยคำพูดลงในแอป จะปรากฎข้อมูลของผู้และผู้ขายจากนั้น โทรศัพท์เจรจาตกลงราคากันได้เลย   โดยทางคืนคุณแผ่นดิน จะให้บริการขนส่งสินค้า และหากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรช่วยกันซื้อสินค้า           79,000 กองทุน จากสินค้าหลากหลายประเภท จะเกิดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นนับแสนล้านบาทต่อเดือน ขณะนี้จึงเน้นส่งเสริมการค้าออนไลน์ เพราะการเติบโตการค้าออนไลน์ขยายตัวสวนทางเศรษฐกิจเติบโต  ร้อยละ 200-300 ทุกฝ่ายจึงต้องหันมาค้าขายทางออนไลน์ให้มากขึ้น

 

 

งานแถลงข่าวโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ สทบ. สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์   " กองทุนหมู่บ้าน "  สร้างเงินหมุนเวียน – กระจายสู่ชนบท
งานแถลงข่าวโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ สทบ. สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์   " กองทุนหมู่บ้าน "  สร้างเงินหมุนเวียน – กระจายสู่ชนบท
งานแถลงข่าวโครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมกับ สทบ. สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์   " กองทุนหมู่บ้าน "  สร้างเงินหมุนเวียน – กระจายสู่ชนบท