คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รดน้ำดำหัวขอพรท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รดน้ำดำหัวขอพรท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้นำคณะผู้บริหาร สทบ. เข้าพบท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รดน้ำดำหัวขอพรท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รดน้ำดำหัวขอพรท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รดน้ำดำหัวขอพรท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์