คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองรัด หมู่ที่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้าพบเพื่อขอหารือในการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองรัด หมู่ที่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้าพบเพื่อขอหารือในการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯ

 

   วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองรัด หมู่ที่ 14 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้าพบเพื่อขอหารือในการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านฯ  โดย ผอ.สทบ.ได้ให้แนวทางช่วยเหลือในการฟื้นฟูกองทุนฯ เพื่อสามารถ   รับโอกาสในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ จากรัฐบาลและนำไปพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ. ลงไปช่วยแก้ปัญหาตามมาตรการฟื้นฟูอีกทางหนึ่งด้วย