ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เปิดงาน” ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก้าวสู่ทศวรรษ ที่ 3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง