การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

     วันนี้ (5 พค. 2563) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ สทบ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสทบ. ชั้น 24 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

 

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร