การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม นารากร ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม นารากร ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี

 

           นายนที  ขลิบทอง ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม นารากร ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี
          โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาค ผู้บริหารและหัวหน้าสทบ.สาขา รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงาน และรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านต่อไป

 

 

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม นารากร ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม นารากร ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุม นารากร ชั้น 14 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดนนทบุรี