สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) รวม 14 เขต ได้เข้าร่วมงานสัมนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง” ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ในโอกาสครบรอบ 69 ปี ซึ่งในงานนี้ รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ “แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนายกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืน"

          ซึ่งภายในงานภาคเช้า รศ.นที ขลับทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้พบปะกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานสัมนาในครั้งนี้ อีกทั้งมอบนโยบายแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) ทั้ง  14 เขต และได้เยี่ยมชมบูธกองทุนหมู่บ้านจาก

         1.โครงการโรงงานยางอัดแท่ง และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง กองทุนบ้านวังไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

         2.โครงการรถรางบริการนักท่องเที่ยว กองทุนบ้านพระปรางค์ จังหวัดสุโขทัย

         3.โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองทุนหมู่บ้านรินทร์ทอง จังหวัดสมุทรปราการ

         4.โครงการสถานีบริการน้ำมันและร้านค้า กองทุนบ้านมิหรำ จังหวัดพัทลุง

         5.โครงการกลุ่มทอผ้าย้อมคราม กองทุนบะหว้า จังหวัดสกลนคร

 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ารับฟังการสัมนาพิเศษ หัวข้อ "จับชีพจรประเทศไทย..หลังเลือกตั้ง" ณ หอประชุมกองทัพบก