กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จับมือ สคบ. ลงนามความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกองทุน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จับมือ สคบ. ลงนามความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกองทุน

          นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมันตรี ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวชั่นเซ็นเตอร์  โดยมี นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และ พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงนามข้อตกลง เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกมีการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งส่งผลดีต่อการรับรู้สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
          โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "ความร่วมมือในพิธีลงนาม MOU ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการจุดประกายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในกลุ่มของตนเอง พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปสู่การสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ผลิตสินค้าบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น"

 

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จับมือ สคบ. ลงนามความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกองทุน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จับมือ สคบ. ลงนามความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกองทุน