กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าประชารัฐ มอบเครื่อง EDC กว่า 5,000 เครื่อง เพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐ ครั้งที่ 3

กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าประชารัฐ มอบเครื่อง EDC กว่า 5,000 เครื่อง เพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐ ครั้งที่ 3

           

           สำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เดินหน้ามอบเครื่องรับชำระเงิน EDC ให้แก่ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 เครื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบ เมื่อวันที่  08 – 09 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทราศูนย์ราชการฯ โดยปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน EDC ให้แก่ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านแล้วกว่า 4,000 ร้านค้า เครื่องรับชำระเงิน EDC เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้า เพื่อสร้างเครือข่ายร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและยังเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเข้าร่วมโครงการประชารัฐสวัสดิการของรัฐบาล โดยติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้มีรายได้น้อยผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการกระจายรายได้สู่ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าประชารัฐ มอบเครื่อง EDC กว่า 5,000 เครื่อง เพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐ ครั้งที่ 3
กองทุนหมู่บ้านเสริมพลังร้านค้าประชารัฐ มอบเครื่อง EDC กว่า 5,000 เครื่อง เพิ่มศักยภาพร้านค้าประชารัฐ ครั้งที่ 3