กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาคี แถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาคี แถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

              เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างรอยยิ้ม เพิ่มความสุข ให้คนไทยทุกคน” โดยมีนายกฤษฎา   บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญซะโสภีต อธิบดีกรมการปกครอง และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลง พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะ ภายในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกองทุนที่เกิดจากการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาจัดแสดงภายในงาน อีกทั้งนำพี่น้องกองทุนหมู่บ้านมาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับฟัง

            พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  กล่าวว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ โดยอนุมัติโครงการแล้ว 47,194 กองทุน 42,221 โครงการ ถือว่าประสบผลสำเร็จ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เตรียมขยายผลให้ต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาคี แถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาคี แถลงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน