กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท

กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท

 

        วันที่ 23 สิงหาคม 2564  นายประสาร เรืองใสส่อง ประธานเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดเลย  พร้อมคณะจาก 14 อำเภอ ได้ระดมเงินบริจาคกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 938 แห่ง เป็นเงิน  332,700 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย เตียงจากไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง เครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมไปถึงการสนับสนุนเงินเพื่อจัดทำอาหารสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

       เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมาเป็นประธานในการรับมอบ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณน้ำใจจากการช่วยเหลือครั้งนี้ โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสนาม ได้มอบหมายให้นายอภิชาต สบู่แก้ว  ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย

ดร.สุชาติ พิเมย หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ได้มีบทบาท  ในการประสานความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทุกอำเภอ เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤติการณ์ต่างๆ ทั้งที่ประสบอยู่ในขณะนี้ได้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว โดยได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท
กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท
กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท
กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท
กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท
กทบ.ไทเลยรวมใจสู้โควิด-19 มอบเตียงสนามไม้ไผ่ จำนวน 350 เตียง และเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 332,700 บาท