ค้นหา :
 
  • ความสำเร็จของกองทุน
  •  


    สวัสดิการชุมชนคน บ้านหนองบัว
               กองทุนหมู่บ้านหนองบัว ได้รับโอนเงิน 1 ล้านบาท เมื่อปี 2544 ดำเนินการพัฒนากิจการกองทุนอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2546 ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มอีกจำนวน 1 แสนบาท เนื่องจากเป็นหมู่บ้านระดับ AAA ต่อมาได้จัดทำระบบสวัสดิการขึ้นเป็นกิจกรรมหลักของกองทุน โดยดูแลช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในหลายๆ ด้าน ดังนี้
    <<- BACK