ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 6/50          
ประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556  โดยมีนายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งมีกองทุนหมู่บ้านหูกวาง หมู่ 2 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย, กองทุนหมู่บ้านหาดเสลา หมู่ 5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว, กองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว, กองทุนหมู่บ้านบ่อพลับ หมู่ 3 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ, กองทุนหมู่บ้านหนองไม้แดง หมู่ 10 ต.หนองโพ อ.ตาคลี และ กองทุนหมู่บ้าน วังสีคราม  หมู่ 21 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี  ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ในครั้งนี้
     การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนับได้ว่าเป็นการวัดผลและกระตุ้นให้กองทุนมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมอยู่เสมอๆ  และยังสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นแบบอย่าง และเป็นต้นแบบให้แก่กองทุนอื่นๆ ได้ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แกชาวกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการดำเนินงานมาอย่างดีเยี่ยมตลอดมา จนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขยายผลการพัฒนาไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป
 
สทบ. สาขา 9 ร่วมงานโครงการพัฒนาเมือง พิธีเปิดโครงการธนาคารปู บ้านสระเกศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัวงาน โครงการพัฒนาเมือง จำนวน 1 โครงการ คือโครงการ ธนาคารปู บ้านสระเกศ ในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก รองผู้บัญชาการกองทัพเรือจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมพบปะทักทายผู้เข้าร่วมงาน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) นำโดย นายวีระชัย  สง่าหวัง  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ได้เข้าร่วมงานเปิดโครงการธนาคารปูบ้านสระเกศ (มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง) โดยโครงการพัฒนาเมืองนับเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากอยากเห็นทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีประเพณีและวัฒนธรรมควบคู่กันไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
 
สทบ.สาขา 3 ร่วมจัดงานคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 พร้อมด้วยหน่วยงานาภาครัฐฯ ได้จัดคลินิกเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จากนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน
 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน รวมพลฅน กทบ. ครั้งที่ 7 ไพศาลี ณ จังหวัดนครสวรรค์
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดงาน “วันรวมพลฅน กทบ. ครั้งที่ 7 “ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพศาลี โดยมีนายวิไล โตสาระเดช ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากนายเสรี  หอมเกสร นายอำเภอไพศาลีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 1,200 คน
     โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนที ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 1 กองทุน ได้แก่กองทุนบ้านวังสีคราม หมู่ที่ 21 ตำบลสำโรงชัย จากนั้น ได้พบปะ ให้โอวาท และแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปี 2557 อีกด้วย
 
งานรวมพลคนกองทุนจ.พัทลุง
     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นายสุชาติ สุวรรณกาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดงาน " มหกรรมรวมพลคนกองทุน ครบรอบ 12 ปี "
     โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน 2 พันกว่าคน ณ ห้องประชุมวังโนราห์  โรงแรมวังโนราห์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การออกบูธให้ความรู้จาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 , ธกส. , กองทุนดีเด่นระดับอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุง  และมีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาพิบาลและการจัดสวรรดิการกองทุน
 
 
สทบ.สาขา 9 ได้ร่วมตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 ได้ร่วมตรวจติดตาม โครงการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองกระบี่  ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 - 1 พฤศจิกายน 2556 ในการตรวจติดตามครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ) และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นางอุไรวรรณ มหาทรัพย์ พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมตรวจติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการ                   
     ซึ่งการติดตามครั้งนี้ มีนายกเทศบาลเมืองกระบี่ให้การต้อนรับ เพื่อให้การตรวจติดตามดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้
 
การประชุมการประชุมหารือผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง

     นายนที  ขลิบทอง ผอ.สทบ. ประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยทหารที่รับผิดชอบงานกองทุนทหาร เพื่อชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 16ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสทบ.

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     วันนี้ (27 ก.ย. 56) เวลา 9.15 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีกำกับและดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

     ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรม เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี   ความต้องการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน และได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งสาขาต่างๆ โดยเน้นกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการวางแผนเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน และสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ในครั้งนี้ได้คัดเลือกมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,135 คน สำหรับคุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น ต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะดำเนินงานในรูปแบบสถาบันการเงินชมุชน และมีเครื่องมือสารสนเทศที่จะดำเนินการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดำเนินงานอื่นๆที่จำเป็น มีสำนักงานที่สามารถให้บริการในรูปแบบสถาบันการเงินชุมชนได้ 

     ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับสถาบันการเงินชุมชนภาคี ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย ดำเนินการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 10,000 แห่ง เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการเงิน การเรียนรู้ด้านอาชีพ และสวัสดิการ มีกิจกรรมที่สามารถให้บริการพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นธนาคารประชาชนต่อไปในอนาคต ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมีการดำเนินการจัดทำระเบียบออกประกาศรับรองความเป็นสถาบันการเงินชมุชนต่อไปและในปัจจุบัน มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว จำนวน 2,048 กองทุน โดยดำเนินการระหว่าง ปี 2551 - 2552 จำนวน 1,755 กองทุน และในปี 2555 จำนวน 920 กองทุน รวมถึงสถาบันการเงินชุมชนนำร่องที่สถาบันการเงินภาคีร่วมดำเนินการพัฒนา จำนวน 449 กองทุน

 
      Go To Top << Back