ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 6/55          
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันการเงินชุมชนยางอุ้ม ม.2 ตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายประเดิมชัย  จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงาน

 
กิจกรรมการติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน ระยะที่ ๓ ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
     นางสุจิตรา  ชัยสุ  พนักงาน สทบ.จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวิทูร  มูลภิชัย ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประชุมสัญจร และติดตามตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16 - 20   กุมภาพันธ์  2558 เพื่อติดตาม สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน ระยะที่ ๓
 
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
     เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายบรรพต  มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้นำพนักงาน สทบ. สทบ.สาขาประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอท่าวังผา  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิกโครงการ SML เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงสีข้าวพระราชทาน  ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมทั้งถวายสรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดน่าน และทูลเกล้าถวายผลผลิตที่เกิดจากเงินกองทุนหมู่บ้าน และจากโครงการ SML    
     จากนั้น ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประกอบด้วย ๑.กองทุนหมู่บ้าน ๒.โครงการ SML และ ๓.โครงการพัฒนาเมือง ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๒ พร้อมพนักงาน ร่วมติดตามนโยบาย  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ และสาขา ๓ พร้อมพนักงาน ในการร่วมสนับสนุนภารกิจในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายดังกล่าว
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธของสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/หัวหน้าสาขา ตลอดจนพนักงานให้การต้อนรับ ณ สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ ๒ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
 
ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ สทบ.สาขา 5
     นางสาวดาว  สองศรี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 นายนิพนธุ์ ทิพย์ศร นิติกร สทบ. และพนักงานสทบ. ออกติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 
ผอ.สทบ. ร่วมงาน “วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8”

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  จัดงาน “ วันรวมพลคนกองทุน ครั้งที่ 8 ” ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ไพศาลี โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอไพศาลี เป็นประธานในการเปิดงาน จากนั้นนายวิไล โตสาระเดช  ประธานเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมงานพร้อมมอบนโยบายพร้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ   มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   สาขา 3 ได้มอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ตรวจเยี่ยมกองทุน จังหวัดลำปาง
     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และโครงการพัฒนาเมือง จังหวัดลำปาง ณ หมู่บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอ และระดับจังหวัด  ตลอดจนหน่วยงานภาคี ร่วมให้การต้อนรับ
     ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านแม่ฮาว ร้านค้าชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) บ้านแม่ฮาว ตลอดจนพบปะพูดคุย และ มอบนโยบายให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) และคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมือง จังหวัดลำปาง
 
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.สทบ. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน ณ จังหวัดนราธิวาส

     เมื่อเร็ว ๆนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนชุมชนเสาสัญญา อ.สุไหงโก-ลก และกองทุนหมู่บ้านโคกตีเต อ.เมือง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที  ขลิบทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง และพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ 
     ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่า กองทุนชุมชนเสาสัญญาณ  มีผลการดำเนินงานที่เด่นชัดทางด้านการสร้างกิจกรรมอาชีพให้แก่คนในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลงและยังเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การผลิตไอศกรีมแท่ง การทำของชำร่วยตามงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตผ้าปาเต๊ะสำเร็จรูป สินค้าดังกล่าวบางส่วน ได้ส่งไปจัดจำหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
     ส่วนกองทุนหมู่บ้านโคกตีเต มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ทางด้านการจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย แม้กระทั่งผู้ด้อยโอกาสให้แก่สมาชิก ทางกองทุนยังได้สนับสนุนส่งเสริมนิสัยรักการออมให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีเงินออมในปัจจุบัน มากกว่า 22 ล้านบาท  และล่าสุดในปี 2557 ได้รับรางวัล การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งทางธนาคารออมสินจัดขึ้น โดยการคัดเลือกจากทั่วประเทศ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 
      Go To Top << Back