ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/48          
สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สทบ.

นายมนัส  พนมนิเวศน์  ประธานสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2  พร้อมทีมบริหารของทางสถาบันฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (นายนที  ขลิบทอง)  เมื่อวันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2551  ที่ผ่านมานั้น  ณ  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ     
 

นอกจากนั้น  ผอ.สทบ.  ได้ร่วมหารือถึงการดำเนินงานของสถาบันฯ  ถึงผลสำเร็จและวิธีการบริหารงานที่สามารถพัฒนาจากกองทุนมาเป็นสถาบันการเงินฯ ในระดับต้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีเงินหมุนเวียนสำหรับการบริหารงานกองทุนอย่างพอประมาณ   ประธานสถาบันการเงินฯ  กล่าวต่อไปว่า  การที่กองทุนสามารถพัฒนาไปได้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ไม่ใช่แค่คณะผู้บริหารอย่างเดียว  แต่เป็นเพราะสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันพัฒนา  และมีระเบียบวินัยต่อการชำระเงิน  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่แค่เพียงเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ ประชาชนในระดับฐานรากเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักการจัดทำบัญชี  รู้จักการเก็บออม  และยังช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปในชุมชนอีกด้วย  ทางสถาบันจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จไม่ได้  ถ้าขาดคำแนะนำและส่งเสริมจากผู้บริหาร สทบ.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เทศบาลนครปากเกร็ด และธนาคารออมสิน 

 


 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ

เมื่อวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม  2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ กองทุนหมู่บ้านฯ  SML และ OTOP  ณ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


และเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีคณะทำงาน SML  OTOP  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่     ใกล้เคียงให้การต้อนรับ    ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและศึกษาผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเชี่ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ และกองทุนชุมชนบ้านหนองแวงเมืองเก่า  จังหวัดขอนแก่น  โดยทางคณะผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 เป็นผู้นำชม และตอบข้อซัก–ถาม

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์
     นายสุชาติ ธีรวงษ์พิทักษ์  นายอำเภอทองแสงขัน เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ่อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยมีนางสุรินทร์ ใจวงษ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ  กล่าวรายงาน
     ในพิธีเปิดงานดังกล่าวทางสถาบันฯ ได้มีกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระ 9 องค์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกรียติ ซึ่งพนักงาน สทบ. สาขา 2 ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านแป้ง จ.สุโขทัย
     นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านแป้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านแป้ง เปิดทำการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.00 น.–12.00 น. ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 - 5 ล้านบาท 
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านไร่ จ.สุโขทัย
     นายสันต์พันธ์  สังวร ปลัดอาวุโส เป็นประธานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยมีนายล้วน บุญชู ประประธานกองทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกให้การต้อนรับ สถาบันการเงินบ้านไร่มีสมาชิกทั้งหมด 122 คน และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 3 ล้านบาท
 
 
ประชุมเครือข่ายสัญจรจังหวัดเพชรบูรณ์
     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551  จังหวัดเพชรบูรณ์   ได้จัดประชุมเครือข่ายสัญจร ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหนองไผ่ โดยมีท่านนายอำเภอหนองไผ่ นายขจร  หลิมวานิช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ ธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ กองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองไผ่ทุกกองทุนเข้าร่วมงาน
     และในวันเดียวกันได้มีพิธีเปิดที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหนองไผ่  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การมอบใบประกาศกองทุนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น การทำบุญเลี้ยงพระ การมอบของที่ระลึกให้ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองไผ่     
     พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3  ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึกให้กับที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองไผ่ และร่วมประชุมเครือข่ายสัญจร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของเครือข่าย  ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับกองทุน ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ (อุดรธานี) ทำบุญสำนักงาน
     นายไพรัตน์ ชาลี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ (อุดรธานี) ได้นำทีมงานเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหม่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ อุดรธานี สกลนคร หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน จึงได้ทำบุญสำนักงานเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 พร้อมทั้งได้พาทีมงานตระเวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรธานีเคารพนับถือ อันได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลเทพารักษ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
      สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 มีพนักงานจำนวน 11 คน โดยได้แบ่งความรับผิดชอบพื้นที่ในสัดส่วน 1-3 คน ต่อจังหวัด มีพื้นที่ 5 จังหวัด 75 อำเภอ 545 ตำบล 6,459 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้ สามารถจัดตั้ง   โอนเงิน และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้ร้อยละ 86 ผลักดันการยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนนำร่อง และผ่านการฝึกอบรมเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้จำนวน 170 แห่ง
     สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 จะมุ่งไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการยกระดับการบริหารจัดการ การจัดทำบัญชี การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การเชื่อมโยงเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับสู่การพัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่สมาชิกกองทุน ตลอดจนการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกแห่งเป็นที่พึ่งพิงด้านการเงินเพื่อการลงทุน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันของคนในหมู่บ้านและชุมชน โดยไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่ใช้เงินเป็นศูนย์กลาง แต่จะพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชนด้านอื่นอย่างครอบคลุม
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมขนต้นแบบฯบ้านค้อกลาง จ.อุตรดิตถ์
     สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านค้อกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอตรอนเป็นประธานในพิธีเปิด มีสมาชิกจำนวน 98 ราย ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนจำนวน 1,632,040.75 บาท เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ของเดือน เวลา 08.30-16.00 น. คำขวัญประจำกองทุนหมู่บ้านน้ำพี้คือ “อยากอยู่อย่างสบายเมื่อปลายชีวิต  ต้องเริ่มคิดออมทรัพย์เสียแต่วันนี้  เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า” ในการเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านน้ำพี้ก็เพื่อให้สมาชิกและหมู่บ้านใกล้เคียงจะได้ไม่ต้องเข้าไปฝากเงินในอำเภอเมืองที่ห่างออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร ให้เกิดความลำบาก
  
 
      Go To Top << Back