ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/50          
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๕ จังหวัดขอนแก่น จัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุน เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ  ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธุ์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม และท่านพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น , ธกส. , ออมสิน 
     กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐  กองทุน ประกอบด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ในด้านการบริหารจัดการกองทุน การเร่งรัดการจดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคล ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กำหนด โดยเฉพาะการดำเนินงานตามปรัชญากองทุนหมู่บ้าน ในการบริหารด้วยภูมิปัญญาตนเอง และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 
นาย สรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 1,700 คน จากทั้งหมด 1,602 กองทุน ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นาย สรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และการบรรยายพิเศษด้านนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านภายหลังการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้ให้นโยบายแนวทางขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 
 

     นายสรวงสรรค์  จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) และคณะ เดินทางถึงกองทุนหมู่บ้านบ่อขรบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  และสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านหัวแรต หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เดินทางมายังสถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

  

 
ผอ.สทบ.รับเชิญออกรายการ “แหลงข่าวเช้านี้”
     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.40 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับเชิญจากรายการแหลงข่าวเช้านี้ ของทางสถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี และ สถานีวิทยุ FM 89.75 สถานีข่าวชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมรายการสัมภาษณ์สดเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 52 และในช่วงบ่ายทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 ได้ให้การต้อนรับผอ.สทบ. พร้อมประชุมร่วมกับพนักงาน สทบ. สาขา 9 และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาคใต้ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 52 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9
 
สทบ. สาขา ๖ ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดอุดรธานี
     เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สนามที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรม การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อบริการแก่ประชาชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนการสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนและทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖  จังหวัดอุดรธานี ได้นำหน่วยบริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในเรื่องการจัดทำบัญชี  ความรู้ทางด้านกฏหมายกองทุน อีกทั้ง ตอบประเด็นข้อซักถาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน
 
งานวันกองทุนหมู่บ้าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทางคณะกรรมการ         เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสามพราน  จัดงานวันกองทุนหมู่บ้านอำเภอสามพราน  พร้อมทั้งเปิดสถาบันการเงิน ชุมชนต้นแบบบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ที่ ๘

และได้เรียนเชิญ  นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมงานและเป็นประธานการเปิดสถาบันฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น  ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในอำเภอใกล้เคียง ร่วมงานประมาณ  ๒๐๐ คน นอกจากนี้ พนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ๑๒  เข้าร่วมงานด้วย

   

 
โครงการฝึกอบรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเลย
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไตรมาสที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ณ ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุม จาก ๑๔ อำเภอ  ๑๐๐ กองทุน จำนวน ๑๒๐ คน ได้แก่ เครือข่ายระดับจังหวัด และตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านฯ
     นอกจากนี้ นายไพรัตน์ ชาลี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ พร้อมด้วยนายสุชาติ พิเมย ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการกองทุนเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยง  การฝึกอบรม ดังกล่าว ยังเน้นหนักในเรื่องให้ความรู้ทางด้านกฏหมายและหลักการจัดทำบัญชี โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนั้น ๆ ซึ่งในตอนท้าย มีการระดมการทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนากองทุนและเครือข่ายร่วมกัน
 
การจัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นราธิวาส

    สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส  ในการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ และเครือข่าย  โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เข้าร่วมงานดังกล่าว และให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน ปี ๒๕๕๒  ณ โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๑๒๐ คน ประกอบด้วย  ประธานกองทุน  ๑๐๐  คน          เครือข่าย  ๒๐  คน จาก ๑๓  อำเภอ นอกจากนี้  นายจีรศักดิ์  มิ่งวรฉัตร  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงเรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์ของกองทุนหมู่บ้าน           ในอนาคตและเสริมในเรื่องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  การจัดทำบัญชี  การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน  ว่ามีประโยชน์อย่างไรกับชาวกองทุนหมู่บ้านฯ  และทางสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา  ๑๐ ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ.             เข้าร่วมงานดังกล่าว


  

 
ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน สทบ.สาขา 3

     นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน สทบ.สาขา 3 และดูงานสถาบันการเงินชุมชน ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

 
 
 

รก.หน สทบ.สาขา 3 รายงานผลการดำเนินงานฯ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และแผนการปฏิบัติงานสาขา 3

 

เยี่ยมชมการดำเนินของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านกร่างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก


ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์

สอบถามสมาชิกในการประกอบอาชีพพร้อมให้คำแนะนำ  ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านโป่งหม้อข้าว  หมู่ที่ 4
ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ


เยี่ยมชมการผลิตข้าวซ้อมมือของกลุ่มอาชีพ

รับฟังสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร
และการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านเนินปอ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มสำหรับใช้ดื่มกินในหมู่บ้าน ของกลุ่มน้ำดื่มในชุมชน

 
      Go To Top << Back