ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/48          
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลอยศรีวิไล จ.อุดรธานี
     นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายอำเภอพิบูลรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ บ้านดอนกลอยศรีวิไล  หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยมี นางจีระนันท์  ศรีรอด พัฒนาการอำเภอพิบูลย์รักษ์ ให้การต้อนรับ สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านดอนกลอยมีสมาชิก จำนวน ๑๑๕ คน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑,๑๗๐,๐๐๐  บาท และเปิดทำการทุกวันพุธ  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น

 

 
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมคลินิกมหาดไทย
     สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมคลินิกมหาดไทย เพื่อเป็นการให้บริการความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ ด้านการจัดทำบัญชีในด้านการบริหารจัดการกองทุน ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านกฏหมาย อาทิ เรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดี การประนีประนอมหนี้ นอกจากนี้ พนักงาน สทบ. สาขา 8 ยังแนะนำถึงวิถีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายมงคล  สุระสัจจะ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ)  เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 22 อำเภอ และพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
 
สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. สทบ.

นายมนัส  พนมนิเวศน์  ประธานสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2  พร้อมทีมบริหารของทางสถาบันฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (นายนที  ขลิบทอง)  เมื่อวันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2551  ที่ผ่านมานั้น  ณ  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ     
 

นอกจากนั้น  ผอ.สทบ.  ได้ร่วมหารือถึงการดำเนินงานของสถาบันฯ  ถึงผลสำเร็จและวิธีการบริหารงานที่สามารถพัฒนาจากกองทุนมาเป็นสถาบันการเงินฯ ในระดับต้นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีเงินหมุนเวียนสำหรับการบริหารงานกองทุนอย่างพอประมาณ   ประธานสถาบันการเงินฯ  กล่าวต่อไปว่า  การที่กองทุนสามารถพัฒนาไปได้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ไม่ใช่แค่คณะผู้บริหารอย่างเดียว  แต่เป็นเพราะสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันพัฒนา  และมีระเบียบวินัยต่อการชำระเงิน  การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่แค่เพียงเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ ประชาชนในระดับฐานรากเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักการจัดทำบัญชี  รู้จักการเก็บออม  และยังช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไปในชุมชนอีกด้วย  ทางสถาบันจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จไม่ได้  ถ้าขาดคำแนะนำและส่งเสริมจากผู้บริหาร สทบ.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เทศบาลนครปากเกร็ด และธนาคารออมสิน 

 


 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านฯ

เมื่อวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม  2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ กองทุนหมู่บ้านฯ  SML และ OTOP  ณ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


และเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีคณะทำงาน SML  OTOP  กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่     ใกล้เคียงให้การต้อนรับ    ในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและศึกษาผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเชี่ยวน้อย จังหวัดชัยภูมิ และกองทุนชุมชนบ้านหนองแวงเมืองเก่า  จังหวัดขอนแก่น  โดยทางคณะผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 เป็นผู้นำชม และตอบข้อซัก–ถาม

 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์
     นายสุชาติ ธีรวงษ์พิทักษ์  นายอำเภอทองแสงขัน เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ่อทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยมีนางสุรินทร์ ใจวงษ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ  กล่าวรายงาน
     ในพิธีเปิดงานดังกล่าวทางสถาบันฯ ได้มีกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงพระ 9 องค์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกรียติ ซึ่งพนักงาน สทบ. สาขา 2 ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดนี้ด้วย
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านแป้ง จ.สุโขทัย
     นายประเสริฐ จันทร์แยง นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านแป้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านแป้ง เปิดทำการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.00 น.–12.00 น. ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 - 5 ล้านบาท 
 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯบ้านไร่ จ.สุโขทัย
     นายสันต์พันธ์  สังวร ปลัดอาวุโส เป็นประธานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 โดยมีนายล้วน บุญชู ประประธานกองทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกให้การต้อนรับ สถาบันการเงินบ้านไร่มีสมาชิกทั้งหมด 122 คน และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 3 ล้านบาท
 
 
ประชุมเครือข่ายสัญจรจังหวัดเพชรบูรณ์
     เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2551  จังหวัดเพชรบูรณ์   ได้จัดประชุมเครือข่ายสัญจร ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหนองไผ่ โดยมีท่านนายอำเภอหนองไผ่ นายขจร  หลิมวานิช เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ ธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ กองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองไผ่ทุกกองทุนเข้าร่วมงาน
     และในวันเดียวกันได้มีพิธีเปิดที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหนองไผ่  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การมอบใบประกาศกองทุนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น การทำบุญเลี้ยงพระ การมอบของที่ระลึกให้ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองไผ่     
     พนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3  ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และมอบของที่ระลึกให้กับที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหนองไผ่ และร่วมประชุมเครือข่ายสัญจร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของเครือข่าย  ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับกองทุน ได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 
      Go To Top << Back