ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 39/50          
สทบ. สาขา ๖ ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดอุดรธานี
     เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา  จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ สนามที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรม การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อบริการแก่ประชาชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนการสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนและทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖  จังหวัดอุดรธานี ได้นำหน่วยบริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในเรื่องการจัดทำบัญชี  ความรู้ทางด้านกฏหมายกองทุน อีกทั้ง ตอบประเด็นข้อซักถาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน
 
งานวันกองทุนหมู่บ้าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทางคณะกรรมการ         เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสามพราน  จัดงานวันกองทุนหมู่บ้านอำเภอสามพราน  พร้อมทั้งเปิดสถาบันการเงิน ชุมชนต้นแบบบ้านอ้อมใหญ่ หมู่ที่ ๘

และได้เรียนเชิญ  นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เข้าร่วมงานและเป็นประธานการเปิดสถาบันฯ ดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น  ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในอำเภอใกล้เคียง ร่วมงานประมาณ  ๒๐๐ คน นอกจากนี้ พนักงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ๑๒  เข้าร่วมงานด้วย

   

 
โครงการฝึกอบรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเลย
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไตรมาสที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ณ ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุม จาก ๑๔ อำเภอ  ๑๐๐ กองทุน จำนวน ๑๒๐ คน ได้แก่ เครือข่ายระดับจังหวัด และตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านฯ
     นอกจากนี้ นายไพรัตน์ ชาลี รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ พร้อมด้วยนายสุชาติ พิเมย ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการกองทุนเชิงคุณภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยง  การฝึกอบรม ดังกล่าว ยังเน้นหนักในเรื่องให้ความรู้ทางด้านกฏหมายและหลักการจัดทำบัญชี โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนั้น ๆ ซึ่งในตอนท้าย มีการระดมการทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนากองทุนและเครือข่ายร่วมกัน
 
การจัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.นราธิวาส

    สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส  ในการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ และเครือข่าย  โดยมี นายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เข้าร่วมงานดังกล่าว และให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน ปี ๒๕๕๒  ณ โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๑๒๐ คน ประกอบด้วย  ประธานกองทุน  ๑๐๐  คน          เครือข่าย  ๒๐  คน จาก ๑๓  อำเภอ นอกจากนี้  นายจีรศักดิ์  มิ่งวรฉัตร  พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจถึงเรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์ของกองทุนหมู่บ้าน           ในอนาคตและเสริมในเรื่องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  การจัดทำบัญชี  การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน  ว่ามีประโยชน์อย่างไรกับชาวกองทุนหมู่บ้านฯ  และทางสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา  ๑๐ ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ.             เข้าร่วมงานดังกล่าว


  

 
ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน สทบ.สาขา 3

     นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน สทบ.สาขา 3 และดูงานสถาบันการเงินชุมชน ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

 
 
 

รก.หน สทบ.สาขา 3 รายงานผลการดำเนินงานฯ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และแผนการปฏิบัติงานสาขา 3

 

เยี่ยมชมการดำเนินของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านกร่างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก


ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์

สอบถามสมาชิกในการประกอบอาชีพพร้อมให้คำแนะนำ  ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านโป่งหม้อข้าว  หมู่ที่ 4
ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ


เยี่ยมชมการผลิตข้าวซ้อมมือของกลุ่มอาชีพ

รับฟังสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร
และการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านเนินปอ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร
และเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มสำหรับใช้ดื่มกินในหมู่บ้าน ของกลุ่มน้ำดื่มในชุมชน

 
ฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
     นายกวี  กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แนวทางและข้อคิดในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมไทยลาวริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
     โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนที่จัดสรรให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย (ไตรมาสที่ ๒) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน ๑๐๐ กองทุน และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ คน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีหลักสูตรเนื้อหา กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านฯ ว่าด้วยการการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในเรื่องการบริหารความขัดแย้งในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงในองค์กร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินการบริหารจัดการ  ตลอดจนการตอบข้อซักถามและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา ๖ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
งานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านจังหวัดศรีสะเกษ
     เมื่อวันที่  26  มกราคม  2552 ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานมหกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง “ 8 ปีที่ผ่านมา ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนทางด้าน การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปสู่ความเข้มเข็งยั่งยืนและให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบถึงแนวทางการดำเนินงานภายหลังจากกองทุนหมู่บ้านมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยสามารถนำแนวทางการดำเนินงานไปปรับใช้สำหรับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป  พร้อมทั้งทราบถึงแนวทางกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายนที ขลิบทอง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านภายหลังการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมตอบข้อซักถาม

     นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมการมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 22 กองทุน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้มอบรางวัล  ส่วนการเสวนาทางวิชาการ  บรรยายโดยพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ , หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 8 , อัยการจังหวัดศรีสะเกษ , ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินเขตศรีสะเกษ , ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ , ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตจากสมาชิกกองทุนที่กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน ไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ และการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้  ในการจัดงานมหกรรมฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวน 824 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ระดับจังหวัด รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ 

 
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
     เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลหนองบัวโคก ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนฯบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งมอบนโยบายโดยเน้นย้ำให้คนในชุมชนร่วมกันพัฒนาและบริหารสถาบันการเงินให้เป็นแหล่งจัดการทุนให้เป็นระบบ และมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนรู้จักการออมเงิน
     ทางสถาบันการเงินชุมชนฯ บ้านหนองบัวโคก มีสมาชิกประมาณ 175  คน นอกจากนี้ เครือข่ายระดับอำเภอ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และหัวหน้าสำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
      Go To Top << Back