ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 10/56          
พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านวังไทร

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนที  ขลิบทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนธนาคาร ธ.ก.ส. และนายวีระชัย  สง่าหวัง  รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 และพนักงาน สทบ.สาขา 9 ร่วมเปิดอาคารที่ทำการสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบบ้านวังไทรหลังใหม่ ม.11 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน
     สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันได้มีการปล่อยเงินให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนไปประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ การฝาก - ถอน เงิน จากสมาชิก 
     สำหรับสถานที่ก่อสร้างสถาบันการเงินชุมชนฯ นั้น เมื่อปี 2550 นายท่วง  แก้วสี่ดวง ประชาชนในหมู่บ้าน ได้บริจาคที่ดิน 1 งาน 87 ตารางวา ให้กับสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร และได้สร้างอาคารหลังแรก จำนวน 1,410,644  บาท เพื่อสร้างอาคาร ขนาด 8 x 14  จำนวน 1 หลัง  พร้อมอุปกรณ์ภายใน  ตลอดจนระบบเทคโนโลยี ซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนธนาคาร และเกิดการพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

 
การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 6-7 สค.57 โดยฝ่ายปฎิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์ จัดการประชุมหารือ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม วี ไอ พี โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                                                       
     โดยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน  ฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง 13 สาขา และผู้แทนสาขา  โดยเป้าหมายการประชุมเพื่อติดตาม สนับสนุน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2. การสนับสนุน/แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อ สถานการณ์การดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนในปัจจุบัน


 
ข่าว สทบ. สาขา 3
     นายเสรี  หอมเกษร นายอำเภอไพศาลีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ อำเภอไพศาลี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ  ศาลาประชาคมอำเภอไพศาลี โอกาสนี้นายอภิชัย  รอดวินิจ  พัฒนาการอำเภอไพศาลี ได้พบปะพูดคุย พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ จากนั้นเจ้าหน้าที่ สทบ .สาขา 3 ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับพัฒนากรอำเภอไพศาลี ได้เป็นวิทยากรในการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 101 กองทุน ๆ ละ 2 คน รวม 202 คน
 
สทบ.สาขา 5 ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเงิน จังหวัดมหาสารคาม
     วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน และคณะกรรมการเครือข่ายฯ จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร. พรต ภูภักดิ์ นายอำเภอเชียงยืน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะกรรมการ/สมาชิก สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเงิน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน
 
รักษาการหัวหน้า สทบ. สาขา 4 ร่วมเวทีเสวนา "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน"
     นายเสถียร  เกตุภูงา รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 4 ร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัด  และผู้แทนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมน สู่ความเข้มแข็ง  ยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่18 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมนครพนม  ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกองทุนที่มีความพร้อมยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 84 กองทุน ๆ ละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยมีธนาคารออมสินภาค 10 เป็นผู้จัดโครงการ
 
สทบ. สาขา 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร
     นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร พร้อมด้วยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ อรรถอาภา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย และคณะฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นนายกสิณ นวลโคกสูง ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมด้วย
 
สทบ. สาขา 1 ร่วมจัดคลินิคเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     เมื่อเร็วๆ นี้  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการผู้ว่าราชการพบประชาชน ณ  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ได้จัดให้บริการคลินิคเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่งเป็นอีก 1 โครงการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้สนใจ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายจากหน่วยงานภาครัฐ และจากธนาคารออมสิน และ ธกส. มีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน
 
สทบ. สาขา 7 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่
     เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ และทาง สทบ. ได้นำสินค้าสวัสดิการของพนักงาน สทบ. มาจัดจำหน่าย ภายในงาน“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยงาน ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดม่วงสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นท่านผู้ว่าราชการและคณะฯ ได้เยี่ยมชมงานพร้อมพบปะทักทายกับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,150 คน
 
      Go To Top << Back