ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 10/56          
สทบ.สาขา 5 ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเงิน จังหวัดมหาสารคาม
     วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน และคณะกรรมการเครือข่ายฯ จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร. พรต ภูภักดิ์ นายอำเภอเชียงยืน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะกรรมการ/สมาชิก สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเงิน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน
 
รักษาการหัวหน้า สทบ. สาขา 4 ร่วมเวทีเสวนา "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน"
     นายเสถียร  เกตุภูงา รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 4 ร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัด  และผู้แทนสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการเงินชุมน สู่ความเข้มแข็ง  ยั่งยืน” เมื่อวันศุกร์ที่18 กรกฎาคม 2557  ณ โรงแรมนครพนม  ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกองทุนที่มีความพร้อมยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 84 กองทุน ๆ ละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยมีธนาคารออมสินภาค 10 เป็นผู้จัดโครงการ
 
สทบ. สาขา 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร
     นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจร พร้อมด้วยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ อรรถอาภา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอบรรพตพิสัย และคณะฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นนายกสิณ นวลโคกสูง ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 ได้มอบหมายให้พนักงาน สทบ. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมด้วย
 
สทบ. สาขา 1 ร่วมจัดคลินิคเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     เมื่อเร็วๆ นี้  นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการผู้ว่าราชการพบประชาชน ณ  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ได้จัดให้บริการคลินิคเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ซึ่งเป็นอีก 1 โครงการของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้สนใจ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายจากหน่วยงานภาครัฐ และจากธนาคารออมสิน และ ธกส. มีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน
 
สทบ. สาขา 7 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่
     เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 ออกให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้านเคลื่อนที่ และทาง สทบ. ได้นำสินค้าสวัสดิการของพนักงาน สทบ. มาจัดจำหน่าย ภายในงาน“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยงาน ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วัดม่วงสระน้อย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นท่านผู้ว่าราชการและคณะฯ ได้เยี่ยมชมงานพร้อมพบปะทักทายกับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,150 คน
 
สทบ. สาขา 3 ร่วมงานคลินิกเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
     นายชัยโรจน์  มีแดง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ วัดตะคร้อ หมูที่ 4 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภออำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดบูทคลินิกเคลื่อนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ พร้อมทั้ง ตอบปัญหาข้อซักถามเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมงาน 2,000 คน
 
สทบ. สาขา 1 ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ สนง.เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ
     เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นำโดยนายศุภศักดิ์  ทองคำมั่น  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ทำพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน และที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเป็นคลินิกให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในอำเภอเวียงป่าเป้า ทั้งนี้นายสุนทร  มหาวงศนันท์  นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่ก่อสร้าง และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 
งานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดสัญจร
     นายบุญลือ  เครือพินธุ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ร่วมกันจัดประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดสัญจรประจำเดือนพฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับเกียรติจาก นายอารี  นาคดี พัฒนาการอำเภอลาดยาว เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯเครือข่ายระดับจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้                    
     วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัญจร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบผลดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และความเคลื่อนไหวของทางกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงการอัพเดทนโยบายของทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมรับฟังปัญหา-อุปสรรค เพื่อช่วยกันหสทางแก้ไขต่อไป
 
      Go To Top << Back