ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์    ความเคลื่อนไหว  ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน  
   หน้า 10/47          
"10 ปีรวมพลัง สายสัมพันธ์ กทบ."
     เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัวงาน รวมพลคนกองทุนหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำและอำเภอพรหมคีรี โดยมี นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ฯ พณ ฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พบปะผู้เข้าร่วมงาน) นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน กทบ.) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนมาตร  รักรอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน
     นอกจากนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  สาขา 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายวีระชัย  สง่าหวัง หัวหน้าสำนักงานฯ และพนักงาน สทบ. พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ จาก 3 อำเภอ ตลอดจน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ
ตลอดจนผู้ที่สนใจ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 600  คน
 
จังหวัดตรัง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
     เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
     พร้อมนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 (สงขลา) ออกให้บริการ ตามโครงการ และจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เช่น การบริการให้คำปรึกษาเรื่องกองทุนหมู่บ้าน แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ตลอดจน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจ โดยมีประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
 
เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี กองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้ชื่อ “๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มุ่งมั่น พัฒนา เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน”ณ เวทีกาญจนาภิเษก สนามนเรศวร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ร่วมมือรวมพลังจัดงาน ได้รับเกียรติจาก นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬาของคณะกรรมการเครือข่าย/กองทุน  ส่วนภาคค่ำมีการเลี้ยงสังสรรค์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการสร้างความสนุกสนามสามัคคี นอกจากนี้ ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ๖ และธนาคารออมสิน จังหวัดหนองบัวลำภูได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
๑๐ ปีทอง กองทุนหมู่บ้าน สานประโยชน์ เพื่อชุมชน
     วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕  คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบึงกาฬ  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง  ๑๐ ปี ทอง  กองทุนหมู่บ้าน สานประโยชน์ เพื่อชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาบึงกาฬ ในวันดังกล่าวทางคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ๑๓๑ กองทุน จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คนได้ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมเป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ กว่าบาท โดยได้รับเกียรติจากนายเทวัญ  สรรค์นิกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ๑๐ ปีทอง กองทุนหมู่บ้าน  สานประโยชน์  เพื่อชุมชน  และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กองทุนที่มีบริหารจัดการดีเด่นในแต่ละตำบล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวกองทุน ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดนิทรรศการแก้จน อาทิ โครงการ ๑ ไร่ ๑  แสน ,การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน)การรณรงค์รักการออม รวมทั้งให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
 
โครงการ ๑ ทศวรรษ กองทุนหมู่บ้าน ถักทอใจให้เป็นหนึ่งเดียว จังหวัดหนองคาย
     วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอโพนพิสัย ได้จัดกิจกรรมโครงการ “๑ ทศวรรษ กองทุนหมู่บ้าน ถักทอใจให้เป็นหนึ่งเดียว ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ได้แบ่งเป็น ๒ ภาคกิจกรรมคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนเข้าร่วมงาน กว่า ๒,๕๐๐ คน ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายดัมพ์รงรัฐ  ม่วงศรี  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  บรรยายเรื่องข้อกฎหมายและร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุน
     ภาคค่ำได้รับเกียรติจากนายวิเชียร  ปิยะวรากรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “๑ ทศวรรษ กองทุนหมู่บ้าน ถักทอใจให้เป็นหนึ่งเดียว ” มีการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ของคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้อลุ่มแม่น้ำโขง รำวงย้อนยุค พร้อมจับฉลากรางวัลให้แก่คณะกรรมการ/สมาชิก จากนั้นนายนที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้พบปะ ให้กำลังใจและประชาสัมพันธ์งานนโยบายต่างๆของรัฐบาล/สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก ที่ร่วมงาน  โดยทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ ได้จัดนิทรรศการแก้จน อาทิ โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน  , การปลูกผัก ไฮโดรโฟรนิกส์ (ผักไร้ดิน) การแสดงรักการออม (การออมเงิน) การแสดงวีดีทัศน์อาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจากรถคลินิกเคลื่อนที่ สทบ. รวมทั้งให้บริการปรึกษาปัญหากองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจแก่คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
 
กิจกรรมครบรอบ ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้าน
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดงานครบรอบ ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ชื่อกิจกรรม “ฮักแพงกินข้าวแลงฮ่วมกัน” โดยมีพัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์  นายไพบูลย์ เบ้าเงิน เป็นประธานการจัดงาน มีกิจกรรม อาทิ การแสดงจากตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ของแต่ละตำบล จำนวน  ๔ ตำบล และได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน ๖๔๐ คน พร้อมด้วยพนักงาน สทบ. โดยนางพรพิมล เจริญสกุลทรัพย์ และนางสาวอนัญญา  อินทะชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย       
 
ร่วมแสดงความยินดีกับกองทุนหมู่บ้านบ้านดอนหัน จังหวัดขอนแก่น
     ขอแสดงความยินดีกับ กองทุนหมู่บ้าน บ้านดอนหัน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี ในรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นของสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  วันที่ 30 มีนาคม 2555
 
งานสานสัมพันธ์ ๑๐ ปีกองทุน
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนพระนครศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดงานสานสัมพันธ์ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๖ อำเภอ จำนวน ๑,๔๘๘ กองทุน ได้พบปะสังสรรค์ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมเสวนาสานสัมพันธ์ ๑๐ ปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน นายนที ขลิบทอง (ผอ.สทบ.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน และหลายภาคส่วน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวณ หอประชุมเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 
      Go To Top << Back