ค้นหา :
    ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง


สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี  11120


Tel.   0-2100-4209
Fax.  0-2100-4203, 0-2100-4205, 0-2100-4206

เว็บไซต์ : www.villagefund.or.th


แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานฯ