ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     คลีนิคกองทุนหมู่บ้าน   ที่มาและวัตถุประสงค์  

 

 คลีนิคกองทุนหมู่บ้าน 

ที่มา

เป็นแนวคิดในการสร้าง และการทำความเข้าใจ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ และความสามารถของคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุน โดยเปรียบเทียบเรื่อง ปัญหาของกองทุน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาของกองทุนเปรียบเสมือนโรค และการแก้ไข เปรียบเสมือนยารักษา

วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้กองทุนมองย้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนของตนเอง
2.  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับกองทุน


 
      Go To Top << Back   
  Next >>