ค้นหา :
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน     ประชาสัมพันธ์   ความสำเร็จของกองทุน  
   หน้า 1/2           

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80004005'

Connection failure

/PageConfig/viewcontent/viewcontent2.asp, line 46

สุดยอดการบริหารจัดการกองทุน สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
            สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2131/88 หมู่ที่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองทุนชุมชนเมืองปากเกร็ดร่วมใจ 2 ได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี 2545 มีนายมนัส พนมนิเวศน์ เป็นประธาน สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และสถานที่ตั้งอยู่ในตลาดสด สมาชิกส่วนใหญ่จึงเป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดกองทุน   อ่านต่อ
 
กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน
             กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปัจจุบันนี้หมู่บ้านกาหลงบน ม.1 มีจำนวนครัวเรือน 47 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรประมาณ 278 คน กองทุนหมู่บ้านกาหลงบน ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2544 และกองทุน ได้เปิดรับสมาชิกกองทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2544 และจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 99 ราย   อ่านต่อ
 
กองทุนของผู้หญิงเก่ง บริหารจัดการเยี่ยม กองทุนดีเด่นประจำปี 2550
              กองทุนชุมชนเบ้านถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ ดีเด่นประจำปี 2550 ใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน เรารักษาไว้ให้เป็นมรดก ตกทอดถึงลูกหลานทุกคนที่เข้ามา จะได้รับประโยชน์และทำให้เกิดความสามัคคีกันในชุมชนของเรา นี่คือเป้าหมายสูงสุดของคณะกรรมการกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก