แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการขอพักชำระหนี้และการพิจารณาการหักชำระหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไฟล์
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policg) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์
คำสั่งสำนักงานกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 4/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์
ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2566 ไฟล์
ประกาศ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่องเครื่องแบบอื่นตามที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด (เสื้อกั๊กปฏิบัติงาน และหมวกแก๊ปปฏิบัติงาน) ไฟล์
คดีดำหมายเลขที่ 401/2551 ไฟล์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยุติการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไฟล์
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไฟล์
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ไฟล์
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไฟล์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2023 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)