• สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ
  • สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

    สทบ.สาขา 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สทบ.สาขา 3 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ขนาดเล็กและความพอเพียงจากต่างประเทศจำนวน 19 ประเทศ

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)