• โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวประชารัฐเขาเติร์ก กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้...

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา : เปิดปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้ ณ โครงการท่องเที่ยวประชารัฐเขาเติร์ก กองทุนหมู่บ้านเขานา หมู่ที่...

 • สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน
 • สทบ.รวมพลังพัฒนาความโปร่งใสยุติข้อร้องเรียน

  การอบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านภายใต้ระเบียบคณะกรรมการฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562, รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4-5 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ.
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทบ. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี...

 • สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสสู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ
 • สทบ.จัดการฝึกอบรมบุคลากรในหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน...

  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ รุ่นที่ ๒ระหว่างวันที่...

 • สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • สทบ.จับมือ สคช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน...

  สทบ.ร่วมกับ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิติกรและผู้ปฏิบัติงาน สคชจ. สคชจ.สาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2019 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)