แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ

โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ

14 กุมภาพันธ์ 2561


ดาวน์โหลด

โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 13 จังหวัดลพบุรี ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 11 จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 9 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 8 จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 6 จังหวัดอุดรธานี ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 5 จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด
โครงการเช่าที่ทำการสำนักงานฯ สาขา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2022 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)