ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสื่อโทรทัศน์ เรื่องง่ายใกล้ตัว. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิถุนายน 2563


ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)