ทำเนียบผู้บริหาร

 

นายนที ขลิบทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ


นางสาวนิตยา มีภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร

นางอุไรวรรณ มหาทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางกาบแก้ว สุขรื่น
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

นายศุภมิตร ชลประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และสารสนเทศ

นายสิทธิศาสตร์ รักษ์ม่วงศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน

นายสุเทพ สุดถนอม
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและเครือข่ายสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

© 2019 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)