แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

บันทึกข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนปี 2563 

 

               ** การตั้งชื่อไฟล์ก่อนอัพโหลด

              -  เอกสารแนบ1 (หน้า 1) ที่มีหน้าสมุดบัญชี ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วย  63AC ตามด้วยรหัสกองทุน เช่น 63AC27010219

              -  เอกสารแนบ1 (หน้า 2) ที่มีหน้ายอดเงินคงเหลือฯ ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วย  63BL ตามด้วยรหัสกองทุน เช่น 63BL27010219

 

                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ดาวน์โหลด  เอกสารแนบ 1 (update)

 

ดาวน์โหลด  ขั้นตอน วิธีการบันทึกข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน ปี 2563 (เอกสารแนบ2)

 

 

กดลิ้งค์ด้านล่าง เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลฯ

https://balance.villagefund.or.th/

 

หรือ แสกน QR code

 

 

    

 

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงานส่วนกลาง

200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 (National Village and Urban Community fund Office , 200, moo 4 , Jasmine International Tower , 24 th Floor, Chaengwatana Road , Pakkred District , Pakkred Sub-district , Nonthaburi 11120 , Thailand.)

© 2021 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)